Kontrolné zariadenie KZ4

Kontrolné zariadenie KZ4

Kontrolné zariadenie KZ4 je prídavné zariadenie k tvárniacim linkám. Zabezpečuje nepretržitú kontrolu lisovacieho procesu pomocou 1 až 4 ks vhodne umiestnených senzorov. Pri detekcii nežiadúcej situácie následne vydá povel pre okamžité zastavenie stroja, čím predíde vysokým materiálnym a finančným škodám.

Zariadenie je možné bez problémov pripojiť k všetkým typom tvárniacich lisov s rôznou mierou automatizácie, od ručnej manipulácie výliskov obsluhou cez mechanické a pneumatické podávače až po komplexné linky s elektronicky riadenými valčekovými podávačmi.

Kontrolné zariadenia pomáhajú Vašej prevádzke:

 • chrániť lisovacie nástroje pred poškodením (až zničením)
 • zabrániť neželanému preťažovaniu lisu
 • okamžite identifikovať chybné výrobky.

Štandardná výbava

Už v štandardnej výbave kontroly nástroja sú zahrnuté:

 • 3,5” plnefarebný dotykový displej
 • snímač uhlu natočenia hriadeľa lisu (presnosť lepšia ako 1°)
 • 4 ks vstupov pre kontrolné snímače
 • voľba 3 spôsobov kontroly pre každý zo vstupov
 • výber typu zastavenia pre každý zo vstupov (okamžitý stop, stop v HÚ lisu)
 • 1 ks výstup elektronickej vačky (napr. pre vyfukovanie výstrižkov, dávkovanie mazania a pod.)
 • “logický analyzátor” formou prehľadného grafu pre jednoduché parametrizovanie
 • recepty pre lisovacie nástroje.

Technické parametre

Kontrola nástroja KZ4
Napájacie napätie100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
Inštalovaný príkon60 W
Max. rýchlosť lisu< 800 zdvihov / min.
Min. detekovateľný pulz> 5 ms
Vstupné snímače
Počet kontrolných vstupov4 ks
Typ snímačaľubovoľný (*)
Napájacie napätie24 VDC
Max. odoberaný prúd2 000 mA (spolu)
Rozlíšenie IRC snímača100 imp / ot
Výstupné relé
Počet výstupných relé3 ks (každé 2x prep. kontakt)
Zaťaženie kontaktov AC1: 8 A / 250 VAC
DC1: 6 A / 30 VDC

(*) Je možné pripojiť ľubovoľný typ kontrolného snímača s digitálnym výstupom, napr. induktívny, optický, kapacitný, mechanický snímač a pod.


Fotogaléria